Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

5 października w Wilamowicach miało miejsce podniosłe, a zarazem historyczne wydarzenie ogłoszenia Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego patronem miasta Wilamowice. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, z udziałem JE Kardynała Mariana Jaworskiego metropolity lwowskiego seniora, Ks. Infułata Stanisława Dadaka, księży rodaków, oraz wielu przybyłych kapłanów z okolicznych miejscowości. We Mszy Świętej udział wzięli senatorowie, posłowie,  przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, parafianie oraz czciciele kultu Św. J. Bilczewskiego.

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.

Agencja Artystyczna ART-TU organizuje koncert kabaretu Grupa Mocarta, który odbędzie się w dniu 12.11.2013 r. o godz.19.00. w Bielskim Centrum Kultury ul. Słowackiego 27.

Miniony rok szkolny 2012/2013 i tegoroczne wakacje to okres wytężonej pracy, starań i zmagań zmierzających do zmiany oblicza naszej szkoły, która, mamy nadzieję, stanie się wizytówką Wilamowic spełniającą oczekiwania lokalnej społeczności i godną swojego Patrona św. Abpa Józefa Bilczewskiego.

O G Ł O S Z E N I E

Zmiana lokalizacji przystanku autobusowego obok Sanktuarium
św. Abp Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach

 

Z uwagi na kolejny etap przebudowy ul. Paderewskiego w Wilamowicach, od dnia 09.10.2013r. (środa) do 12.10.2013r. zostanie tymczasowo zmieniona lokalizacja przystanku autobusowego znajdującego się obok Sanktuarium św. Abp Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach

 

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka prywatności

Valid XHTML + RDFa