Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa kolizji z siecią wysokiego napięcia, sieci kanalizacyjnej oraz budowa dodatkowych elementów zagospodarowania terenu m.in. jezdni dróg dodatkowych wraz z budową infrastruktury technicznej i umacnianiem cieków wodnych w ramach projektu pn.: Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem – Dankowice)”.

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fragmentów sieci infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, energoelektrycznej, teletechnicznej, nawierzchni dróg utwardzonych pasów na potrzeby utrzymania, rowów drogowych, zjazdów, zbiorników retencyjnych, fragmentu nasypów drogowych i przepustów, barier ochronnych, elementów oznakowania oraz konserwacja i przebudowa rowów melioracyjnych i cieków w ramach budowy drogi S1 Kosztowy-Bielsko-Biała

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu DN300 zasilającego m. Dankowice”.

UWAGA !

        Informujemy mieszkańców, że w dniu 2 kwietnia 2021 r.  (Wielki Piątek)  Urząd Gminyw w Wilamowicach  czynny  będzie : od    730    do   1100
                                                                                        
        BURMISTRZ
        Marian TRELA

Pierwsza w 2021 roku gazeta "Wilamowice i Okolice" już dostępna!

Znajdziesz ją:
- w sklepie "Delikatesy Centrum” w Hecznarowicach,
- w sklepie "Delikatesy Centrum” w Dankowicach,
- w sklepie "Konkurent" w Pisarzowicach,
- na stacji paliw "Tęcza" w Pisarzowicach,
- w sklepie Żmuda w Starej Wsi,
- w sklepie "Delikatesy Centrum” na Zasolu Bielańskim,
- w sklepie "Delikatesy Centrum” w Wilamowicach,
- w kiosku w Wilamowicach,
- na stacji paliw "Andex" w Wilamowicach,
- w Urzędzie Gminy Wilamowice,
- w M-GOK Wilamowice.

Strony