Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

OGŁOSZENIE

 

Sołtys Hecznarowic zaprasza na Zebranie Wiejskie,

Nazwa projektu:  Cyfrowa Gmina

Beneficjent: CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap II - dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren nieruchomości - dz. nr 879 w Pisarzowicach

ZAWIADOMIENIE

Sołtys Zasola Bielańskiego

zaprasza mieszkańców na

Poprzez regularną edukację dzieci w szkołach można przekazać kluczowe informacje o tym, jak nieprawidłowo składowane odpady wpływają na środowisko naturalne i stan zdrowia człowieka. Już kilkuletnie dzieci w szkołach powinny mieć świadomość, jak segregować śmieci i oleje jadalne. To podstawa, aby ochronić środowisko przed nadmiernym zanieczyszczeniem.

Strony