Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

W dniu 03.11.2014 w Zasolu Bielańskim przy udziale młodzieży szkolnej, przedstawicieli władz samorządowych, organizacji społecznych i wykonawców Burmistrz Wilamowic Marian Trela dokonał uroczystego otwarcia boiska wielofunkcyjnego.

Zarządzenie nr 66/2014
Burmistrza Wilamowic
z dnia 3 listopada 2014 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy w Wilamowicach poniżej podaje wykaz jednostek odpowiedzialnych za zimowe utrzymywanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Wilamowice w sezonie zimowym 2014/2015r.

 

Miejscowość

Nazwa jednostki

Zakres zimowego utrzymania

 

 

 

 

Wilamowice ulica Rynek, Paderewskiego, Sienkiewicza, Sobieskiego

Rozpoczęcie: 06/11/2014 08:00:00
Zakończenie: 06/11/2014 10:00:00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Strony