Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

1 września 2014r. po raz pierwszy odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego. 

Miejski Zarząd Dróg w drodze przetargu zlecił firmie zewnętrznej, wykonanie Modelu Ruchu dla miasta Bielsko-Biała. Przeprowadzone w ramach umowy liczne badania i pomiary oraz uzyskane na tej podstawie narzędzie będą podstawą dla miasta do podjęcia kroków zmierzających do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na rozwój systemu transportowego w mieście ze szczególnym akcentem na inteligentne zarządzanie siecią dróg. Do realizacji zadania została wybrana Politechnika Śląska w Gliwicach.

Hodowcy zwierząt gospodarskich

o zakończeniu postępowania dowodowego

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka prywatności

Valid XHTML + RDFa