Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Tańce, dobra zabawa oraz wspólny śpiew towarzyszyły w sobotę 8 lutego br. podczas spotkania zespołów regionalnych z Gminy Wilamowice i zaprzyjaźnionego czeskiego miasta partnerskiego Dolnego Benesova.

29 stycznia 2014r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu odbył się III Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędowych Kół Gospodyń Wiejskich. Ideą tegoż przeglądu było propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego, a także integracja zespołów jak i mieszkańców regionu. Organizatorami byli Wojewódzki Związek Rolników i Organizacji Rolniczych w Katowicach, Gmina Suszec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.

Kolędowanie to nic innego, jak kontynuacja ludowych tradycji i przekazywanie je kolejnym pokoleniom, to prezentacja, zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi. Ponadto jest to promocja obszarów wiejskich w celu zwiększenia jej atrakcyjności np. turystycznych oraz integracja społeczności wiejskich.  Styczeń jest miesiącem w którym prezentują się grupy kolędnicze, Zespoły Regionalne, chóry, z przepięknymi dawnych mało znanych kolęd czy pastorałek. Taki też był cel V Przeglądu Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia. 

Elektroniczne Deklaracje

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka prywatności

Valid XHTML + RDFa