Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Zespół Regionalny „Cepelia Fil – Wilamowice” Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach przebywał na Festiwalu Folklorystycznym w mieście Klanjec w Chorwacji w dniach od 02 – 06. X. 2014 r.

W dniu 25 września 2014r. uczniowie Gimnazjum z Wilamowic uczestniczyli w zajęciach w Instytucie Fizyki i na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Program  tegorocznych „Osobliwości Świata Fizyki” obejmował trzy wykłady wraz z pokazami:

W kalendarz wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Wilamowicach wpisuje się coroczny wyjazd uczniów klas czwartych do Miasteczka Ruchu Drogowego na bielskie Błonia. Tutaj pod okiem instruktor oraz nauczycielki techniki uczniowie zapoznają się z praktycznym zastosowaniem przepisów i zasad o ruchu drogowym.

 nt. Lokalnego dziedzictwa przyrodniczego

Strony