Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Informacja w załącznikach

2021-07-12
08:00-13:00
planowane

Stara Wieś ulica Starowiejskich, Leśna, Modrzewiowa, Wczasowa.

 

2021-07-12
11:00-15:00
planowane

Stara Wieś ulica Akacjowa, Wspólna.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.442.1.2018.EJ.6, z dnia 02 lipca 2021 dotyczącą postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovské Bohunice”

Strony