Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju oraz mając na uwadze zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa zawiesza się funkcjonowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w osobistej obsłudze interesantów do dnia 10 kwietnia 2020r. Prosimy o korzystanie z alternatywnych form komunikacji z ZWiK w Wilamowicach – ePUAP, e-mail, telefon.

Telefon kontaktowy sekretariat – 33 8457171

Adres e-mail: zwik@wilamowice.pl

Adres ePUAP - /zwik/skrytka

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 410) - §2 ust. 1;

W związku z wprowadzeniem stanu pandemii koronawirusa na terenie całego kraju oraz mając na uwadze zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice zawiesza funkcjonowanie ZOSiP Wilamowice w osobistej obsłudze interesantów na kolejny okres od 30 marca 2020 r. do odwołania.

UWAGA! Ograniczenia w osobistej obsłudze interesantów

 

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka prywatności

Valid XHTML + RDFa