Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2012r., poz.1407) podajemy informację dotyczącą wprowadzonych ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m.in. :

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach od kwietnia br. realizuje projekt pn. „Wielkie granie miast partnerskich Wilamowic i Dolnego Benesova” .

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące działania:

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka prywatności

Valid XHTML + RDFa