Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

ZAWIADOMIENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że w dniu 5 września 2023 roku ( wtorek ) w związku z usunięciem awarii sieci wodociągowej w godzinach: 730 – 1200 nie będzie dostarczana woda do Odbiorców w miejscowościach:

 

Zasole Bielańskie – cała miejscowość

 

Wilamowice w rejonie ulic:

  1. Armii Krajowej
  2. Graniczna
  3. Więźniów Oświęcimia – numer budynku 29
  4. Zielona

 

Jawiszowice w rejonie ulic:

  1. Wilamowska
  2. Ptaśnik

 

Bielany w rejonie ulic:

  1. Mostowa
  2. Sosinki

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydane postanowienie o znaku WOOŚ.420.24.2023.AM.8dot.

Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap III - dotyczy zezwolenia na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań terenowych - dz. nr 2872, 2782 w Wilamowicach i dz. 1026/3 w Zasolu Bielańskim.

Budowa Gazociągu DN500 w relacji SKO Etap III - dotyczy zezwolenia na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania wykopu kontrolnego dla określenia rzędnych położenia istniejącego gazociągu - dz. nr 726, 2150/5, 25 w Pisarzowicach i dz. nr 3010 w Wilamowicach.

Strony