Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4486S Harszówki - Pisarzowice”.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 05 lipca 2021 r., znak: IS.611.1.1.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wilamowice na lata 2021 – 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028”

W związku z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej ul. Szkolnej w Pisarzowicach zostanie wprowadzony objazd od 08.07.2021 r. do listopada 2021 r.

M-GOK Wilamowice

 

GCDT Pisarzowice

Rodziców/ prawnych opiekunów prosimy o wypełnienie zgody na wyjazd dziecka, dokument poniżej.

Strony