Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILAMOWICACH
 

Program Aktywności Lokalnej
realizowany w ramach projektu systemowego pt.:
Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice

 

Fundacja Razem Zmieniamy Świat organizuje projekt edukacyjny „Damy Radę" skierowany do osób opiekujących się w domu swoimi niesamodzielnymi bliskimi. Przed tym trudnym zadaniem co roku staje w Polsce ogromna liczba rodzin, których bliscy nie są w stanie funkcjonować samodzielnie ze względu na zaawansowany wiek, niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę.

Usługi Hostingowe dla NGO

Strony