Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

na terenie gminy w wyniku ulewnych deszczy 25-06-2013

Informujemy, iż dnia 2 lipca o godz. 11.00 w sali nr 122 na I piętrze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zakładania spółdzielni socjalnych – w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego” realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny OKULUS PLUS

Burmistrz Wilamowic odwołał zarządzeniem 51/2013 z dniem 26 czerwca br. od godz. 15.30  Pogotowie Przeciwpowodziowe dla Gminy Wilamowice

Strony