Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

XIII OTWARTY MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TAROKA Z OKAZJI DNI KÓZ

W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2012r., poz.1407) podajemy informację dotyczącą wprowadzonych ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m.in. :

Strony