Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity  Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, w terminie od 01.09.2023r. do 22.09.2023r. wywieszony zostanie wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, która w części została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity  Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)

 

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, w terminie od 01.09.2023r. do 22.09.2023r. wywieszony zostanie wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 344 ze zm.)

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości,

 

Zwracam się do Państwa z apelem o wspomożenie finansowe naszego emerytowanego kolegi Michała Sobańskiego.

Michał przez lata pracował w szkołach naszej gminy jako nauczyciel matematyki i dyrektor.

Sejmik Województwa Śląskiego skierował do  konsultacji społecznych projekt uchwały
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.  

Uczestnikami konsultacji są mieszkańcy województwa śląskiego.

Strony