Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na terenie Gminy Wilamowice w 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Uwaga! Zmiana lokalizacji biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska informuje, że uległ zmianie adres biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku-Białej z dotychczasowego na: ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała. W związku z powyższym zmienił się również telefon kontaktowy: 607 636 691. Kontakty mailowe nie uległy zmianie.

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które 15 lutego Urząd Skarbowy udostępni w serwisie podatki.gov.pl.
PIT wypełni i udostępni urząd skarbowy (nie musisz składać żadnego wniosku w tej sprawie).
Znajdziesz w nim informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer Twojego rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te możesz uaktualnić

W dniu 29 stycznia 2019 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy PKS w Bielsku-Białej S.A. a PGNiG Obrót Detaliczny w sprawie budowy do końca tego roku, pierwszej na Podbeskidziu ogólnodostępnej stacji paliw CNG. Stacja ta zagwarantuje dostawy sprężonego gazu ziemnego przede wszystkim dla PKS Bielsko-Biała, która planuje do 2020 roku zakupić 26 szt. ekologicznych autobusów zasilanych CNG.

dla rolników

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka prywatności

Valid XHTML + RDFa