Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

1 kwietnia 2021 r. rozpoczynamy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisy powszechne przeprowadzamy raz na 10 lat.

 Już dziś zapoznaj się z pytaniami jakie zadamy w spisie.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej

 

Zawiadomienie GDOŚ z dnia 04.03.2021 r. w sprawie dotyczącej przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dankowice 1”"

15 marca startuje infolinia spisowa - 22 279 99 99, dostępna od poniedziałku do piątku, w godz. 8-18.
Do końca marca połączenie będzie oferowało kanał „pomoc i informacje o NSP 2021”.

Z okazji obchodów 20-lecia powstania Towarzystwa Miłośników Dankowic wydano publikację książkową, której spotkanie promocyjne odbyło się 13 marca br. w sali budynku OSP w Dankowicach. Książka pt. „Dankowice Przeszłość i teraźniejszość Przyczynki do monografii Dankowic jako typowej wsi pogranicza” powstała pod redakcją Antoniego Barciaka i Kazimierza Kamińskiego i jest pierwszą publikacją, w tak szerokim aspekcie opisującą miejscowość Dankowice.

Ze względu na obostrzenia sanitarne, nie wszyscy mogli wziąć udział w spotkaniu. Zaproszonych gości, w tym burmistrza Wilamowic Mariana Trelę, radną powiatu bielskiego Dorotę Nikiel, przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych z terenu gminy i Dankowic oraz autorów poszczególnych rozdziałów oraz wszystkich zaangażowanych w projekt powitał Kazimierz Kamiński - prezes stowarzyszenia Towarzystwa Miłośników Dankowic. Podczas promocji głos zabrała profesor Helena Synowiec, profesor Antoni Barciak i Kazimierz Kamiński. Na zakończenie każdy z zaproszonych otrzymał po egzemplarzu publikacji.
Wydanie książki zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w projekcie grantowym „Promowana Ziemia Bielska”.  

MJ

Strony