Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Bielska" zaprosiła na wydarzenia dedykowane organizacjom pozarządowych z obszaru LGD "Ziemia Bielska". Były to trzy spotkania w formule szkoleniowo-warsztatowej w ramach projektu Prospołeczna Ziemia Bielska.

W poniedziałkowe popołudnie 23 sierpnia br. członkinie KGW Strażniczki Tradycji z Pisarzowic spędziły miło czas. W udostępnionej sali Fest-Parku najpierw odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Koła, które sprawnie poprowadził zaprzyjaźniony z członkiniami pan Stanisław.

Zaproszenie - Zebranie Wiejskie - Sołectwo Pisarzowice

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Strony