Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

ZAWIADOMIENIE

XXVII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 16 grudnia 2020 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3, w trybie zdalnym.

 

Urząd Statystyczny  w Katowicach informuje, że w dniach 1-23 grudnia 2020 roku, na terenie województwa śląskiego zostaną przeprowadzone badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

W Kole Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji” są już trzy pokolenia. W sierpniu br. stuknęło tej organizacji 90 lat. Uroczyste spotkanie członkiń niestety nie mogło się odbyć w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i podejmowanych w związku z tym kolejnych  środków ostrożności. Ale za trzecim podejściem w końcu udało się.

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 5 grudnia 2020 r. zmarł przeżywszy 66 lat
Tadeusz Gąsiorek – nasz wspaniały kolega i przyjaciel.

W imieniu Zespołu RETROSPEKCJA oraz pracowników Ośrodka Kultury zapraszamy do wysłuchania tego światecznego utworu smiley

Strony