Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów (w złączonym pliku pdf)

Pod koniec września Lwów gościł członków Zespołu Regionalnego „Wilamowice”. Zespół uczestniczył m.in. w uroczystościach odpustowych w parafii pw. św. Michała Archanioła we Lwowie - Sichowie. Wilamowianie wzięli udział we Mszy św. którą uświetnili śpiewem, a następnie na przykościelnym placu dali popis swoich artystycznych umiejętności. Występ został przyjęty ogromnymi brawami.

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu mi

Jakość wody - sierpień

2019-10-17
08:00-11:00
planowane

Pisarzowice ulica Szkolna - Brojlernia oraz Firma AGA

2019-10-17
08:30-15:00
planowane

Wilamowice ulica Paderewskiego, Cmentarna

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka prywatności

Valid XHTML + RDFa