Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: IS.6220.2.6.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja obiektu pod punkt skupu złomu i zbierania odpadów w Dankowicach, ul. Krasińskiego 15, Gmina-Wilamowice, Powiat - Bielski, województwo śląskie”.

Treść na stronie BIP UG: http://bip.wilamowice.pl/8452/dokument/26110

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: IS.6220.2.6.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja obiektu pod punkt skupu złomu i zbierania odpadów w Dankowicach ul. Krasińskiego 15, Gmina-Wilamowice, Powiat - Bielski, województwo śląskie”.

Treść na stronie BIP UG: http://bip.wilamowice.pl/8452/dokument/26108

Ogłoszenie Burmistrza Wilamowic o otwartym konkursie ofert w zakresie krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku - dostawa i montaż wiaty rowerowej - Wyniki

Gmina Wilamowice realizuje projekt pn. „Ergonomia w Gminie Wilamowice”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Obwieszczenie o WD - 747.107.2023

Strony