Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

W dniach 15-16 czerwca artyści z terenu naszej gminy wraz z dziećmi, które brały udział w warsztatach malarskich, organizowanych przez ośrodek kultury udały się do Rajeckich Teplic. Celem wyjazdu była organizacja pleneru malarskiego i warsztatów fotograficznych oraz wystawy malarstwa i rzeźby naszych lokalnych twórców.

29 czerwca b.r. na terenie „LKS Wilamowiczanka” odbyła się impreza p.n. „Powitanie Lata”, realizowana w ramach projektu „Wielkie granie miast partnerskich Wilamowic i Dolnego Benešova”.

na terenie gminy w wyniku ulewnych deszczy 25-06-2013

Informujemy, iż dnia 2 lipca o godz. 11.00 w sali nr 122 na I piętrze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zakładania spółdzielni socjalnych – w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego” realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

Strony