Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Burmistrz Wilamowic informuje,

XXXIV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Zarządzenie nr 48/2013
Burmistrza Wilamowic
z dnia 17 czerwca 2013 r.

Strony