Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Fundusz

Gmina Wilamowice otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w wysokości: 1 138 104,91 zł na „Remont dróg gminnych na terenie gminy Wilamowice”

W ramach tego zadania wykonane zostaną:


    • Remont drogi gminnej nr 593119S - ul. M. Kolbego w Dankowicach
W ramach remontu jezdni planuje się wymianę starej zdegradowanej nawierzchni bitumicznej na nową nawierzchnię bitumiczną o gr 4 cm z warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego o gr 4 cm oraz poboczy o gr 30 cm i szerokości 50 cm. Długość odcinka do realizacji wynosi 343 m, szerokość jezdni wynosi 4,95 m - 5,50 m.

    • Remont drogi gminnej nr 593003S - ul. Solskiego w Wilamowicach
W ramach remontu jezdni planuje się wymianę starej zdegradowanej nawierzchni bitumicznej na nową nawierzchnię bitumiczną o gr 4 cm z warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego o gr 5 cm oraz poboczy o gr 30 cm i szerokości 50 cm. Długość odcinka do realizacji wynosi 943 m, szerokość jezdni wynosi 3,10 m - 5,00 m.

    • Remont drogi gminnej nr 593038S - ul. Miodowa w Pisarzowicach
W ramach remontu jezdni planuje się wymianę starej zdegradowanej nawierzchni bitumicznej na nową nawierzchnię bitumiczną o gr 4 cm z warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego o gr 4 cm oraz poboczy o gr 30 cm i szerokości 50 cm. Długość odcinka do realizacji wynosi 231 m, szerokość jezdni wynosi 2,60 m – 2,90 m.

    • Remont drogi gminnej nr 593057S - ul. Sosnowa w Pisarzowicach
W ramach remontu jezdni planuje się wymianę starej zdegradowanej nawierzchni bitumicznej na nową nawierzchnię bitumiczną o gr 4 cm z warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego o gr 4 cm oraz poboczy o gr 30 cm i szerokości 50 cm. Długość odcinka do realizacji wynosi 565 m, szerokość jezdni wynosi 3,20 m.

    • Remont drogi gminnej nr 593090S - ul. Zielona w Starej Wsi
W ramach remontu jezdni planuje się wymianę starej zdegradowanej nawierzchni bitumicznej na nową nawierzchnię bitumiczną o gr 4 cm z warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego o gr 4 cm oraz poboczy o gr 30 cm i szerokości 50 cm. Długość odcinka do realizacji wynosi 479 m, szerokość jezdni wynosi 3,50 m – 5,10 m.


    • Remont drogi gminnej nr 593068S - ul. Jana Pawła II w Hecznarowicach
W ramach remontu jezdni planuje się wymianę starej zdegradowanej nawierzchni bitumicznej na nową nawierzchnię bitumiczną o gr 4 cm z warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego o gr 4 cm oraz poboczy o gr 30 cm i szerokości 50 cm. Długość odcinka do realizacji wynosi 630 m, szerokość jezdni wynosi 3,90 m – 6,30 m.

Data podpisania umowy: październik 2023r.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 138 104,91 zł
Środki z budżetu Gminy Wilamowice: 931 176,75 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 069 281,66 zł
 

Fundusz