08.12.2023
Imieniny: Delfiny, Marii i Wirginiusza
...

Jesteś tutaj

Gmina Wilamowice realizuje projekt pt. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Wilamowice”

Wersja do wydruku

Gmina Wilamowice realizuje projekt pt. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Wilamowice

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

 

Miejsce realizacji projektu:

  • szkoły Gminy Wilamowice

 

Celem projektu: Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022r., uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod Gminę Wilamowice w okresie od 01.11.2022r. do 31.03.2023 r. poprzez zakup sprzętu ICT np. laptopy, głośniki do laptopa, programy multimedialne, odtwarzacze, z których będą korzystać w szkole uczniowie pochodzący z Ukrainy, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów z Ukrainy.

 

W ramach projektu zaplanowano:

  • zakup materiałów dydaktycznych i biurowych
  • zakup sprzętu komputerowego ICT

 

Efektem projektu będzie:

  • doposażenie jednostek w materiały dydaktyczne i biurowe
  • doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy ICT

 

 

Wartość projektu: 36 125,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 30 706,25 PLN

Okres realizacji projektu: 01.11.2022r. – 31.03.2023r.