23.10.2019
Imieniny: Edwarda, Marleny i Seweryna
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Informacja - transmisja obrad Rady Gminy

Wersja do wydruku

Informacja o przetwarzaniu danych w trakcie transmisji i utrwalaniu obrad rady gminy
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Burmistrz Wilamowice z siedzibą 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

  • pisemnie na adres Urząd Gminy w Wilamowicach;
  • na adres poczty elektronicznej: iodo@wilamowice.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane w celu realizacji wymogów ustawowych – rejestracji obrazu i dźwięku podczas obrad rady gminy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym.

ODBIORCY DANYCH

Informacje zarejestrowane w trakcie obrad rady gminy są publicznie dostępne. Udostępnienie jest możliwe:

  • poprzez bezpośrednią transmisję na żywo;
  • z zasobu wskazanego na stronie internetowej urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Zapis z obrad będzie przechowywany przez okres 3 miesięcy po zakończeniu bieżącej kadencji organów gminy, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY

Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORAMCJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.