08.12.2023
Imieniny: Delfiny, Marii i Wirginiusza
...

Jesteś tutaj

Inwestycje realizowane w 2019r.

Wersja do wydruku

1. Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Wsi – I etap

Wykonawca: MagicGarden Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88–170 Pakość

Termin rozpoczęcia prac: 1 kwietnia 2019 r.

Termin wykonania prac: 1 czerwca 2019 r.

Realizowane przez M-GOK

Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu placu zabaw w Starej Wsi – I etap przy ul. Starowiejskich, w gminie Wilamowice.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr 297/10, usytuowanej w centrum wsi Stara Wieś.

Zakres prac związanych z I etapem obejmuje:

- usunięcie warstwy ziemi na całej powierzchni placu zabaw zgodnie z zagospodarowaniem terenu,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z pospółki,

- pogłębienie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie drenażu z rur z tworzyw sztucznych DN 100,

- wykonanie studzienek drenarskich fi 500 mm,

- wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności (sposobem ręcznym, geowłóknina na całej powierzchni),

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych

- wykonanie podbudowy z kruszywa 12 cm

- wykonanie płyty żelbetowej gr. 12 cm Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) zbrojonej siatką ø 6 mm o oczkach15x15cm

- ułożenie nawierzchni bezpiecznej,

- montaż ogrodzenia i urządzeń placu zabaw dla dzieci,

- montaż ławek, stołów betonowych i koszy na śmieci.

 

Dofinansowanie z EFMR - 187 000 zł.

Wartość zadania  - 287 780,95 zł.

 

2. Budowa placu zabaw dla dzieci w Pisarzowicach

Wykonawca: MagicGarden Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88–170 Pakość

Termin rozpoczęcia prac: 1 kwietnia 2019 r.

Termin wykonania prac: 31 sierpnia 2019 r. (zakończono)

Realizowane przez LKS Pasjonat Dankowice

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w Pisarzowicach przy  ul. Sportowej 1, na działce nr 2011/3.

Zakres prac obejmuje przygotowanie terenu pod plac zabaw:

- usunięcie warstwy ziemi na całej powierzchni zagospodarowywanego terenu o gr. 15 cm,

- wykonanie obramowań nawierzchni utwardzonych,

- pogłębienie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie drenażu rozsączającego z rur z tworzyw sztucznych DN 100,

- wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności (sposobem ręcznym), geowłóknina na całej powierzchni,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa 12 cm,

- wykonanie płyty żelbetowej gr. 12 cm beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) zbrojonej siatką ø 6 mm o oczkach15x15cm

- ułożenie nawierzchni bezpiecznej - krytyczna wysokość upadku 1,8 m, sztuczna trawa wys.24 mm + podkład 38 mm dla HIC do 1,8 m” - możliwość swobodnego kształtowania powierzchni kolorystycznej i doboru koloru,

- montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci,

- wykonanie obrzeży 20 x 6 cm,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej 6 cm (bez fazy) na podsypce piaskowej,

- rozścielenie ziemi urodzajnej, ręcznie z przerzutem -  pod trawniki,

- ręczne rozrzucenie mieszanki z ziemi darniowej i wapna nawozowego, teren płaski, warstwa grubości 2·cm,

- wykonanie trawników dywanowych siewem,

- sadzenie krzewów starszych liściastych  - Bukszpanowa kula 20 cm - 1 krzew - 5 szt.

Kolejnym etapem zadania była dostawa i montaż urządzeń w trzech wydzielonych strefach: placu zabaw, siłowni plenerowej dla dzieci, strefie relaksu - zwanej małą architekturą.

 

Dofinansowanie z EFMR – 199 200 zł.

Wartość zadania  - 255 495,60 zł.

 

3. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach”

Wykonawca: P.U.H. Henryk Jurczak z Porąbki

Termin rozpoczęcia prac: czerwiec 2018 r.

Termin wykonania prac: 30 maja 2020 r.

 

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach. Projektowana sala będzie miała następujące wymiary:
46,75 m x 25,90 m x 12,9 m. Powierzchnia użytkowa wyniesie 1327,95 m2, kubatura 11 200,00 m3. Projektowana sala będzie posiadała 2 kondygnacje. Na parterze (o pow. użytkowej 1033,95 m2) znajdą się: sala gimnastyczna, komunikacja, magazyn sprzętu sportowego, toalety, pokój instruktorów, węzły sanitarne, pom. gospodarcze, szatnie oraz klatka schodowa. Na piętrze (o pow. użytkowej 294,00 m2) poza klatką schodową i komunikacją znajdą się: sale tematyczna
i rytmiki, magazyn sprzętu oraz węzły sanitarne.

 

Dofinansowanie MSiT - 1 576 400,00 zł

Wartość zadania: - 4 888 851,00 zł brutto

 

4. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”

Celem projektu jest spełnienie przez aglomerację Zasole Bielańskie wymagań wynikających z Dyrektywy Rady 91/271/EWG w zakresie wyposażenia w zbiorcze systemy zbierania ścieków, spełnienia przez oczyszczalnię standardów oczyszczania ścieków oraz zapewnienia wydajności oczyszczalni odpowiadającej ładunkowi generowanemu na obszarze aglomeracji Zasole Bielańskie.

Okres realizacji projektu: 03.01.2018r. – 29.02.2020r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim – rozbudowa istniejącej oczyszczalni typu ARBF (Qmax 400m3/d) na oczyszczalnię pracującą w układzie przepływowym (Qśr. 1174 m3/d).

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków o długości 6,87km w rejonie ulic Piękna, Mostowa, Ptasznik, Wrotnowska w Zasolu Bielańskim

 

Wartość zadania-  22 331 443,76

Dofinansowania RPO WSL - 8 235 296,91

Dofinansowania WFOŚiGW: 7 600 000,00

 

 

 

5) „Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw i strefy relaksu w Hecznarowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt w Hecznarowicach”

Wykonawca: „ARGON Klaudiusz Półtorak” 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 121/86

Termin wykonania prac: 15 października 2019 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa siłowni, placu zabaw i strefy relaksu wraz z zagospodarowaniem terenu: nawierzchniami piaskowymi, trawnikiem oraz wykonanie ogrodzenia. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 551 w Hecznarowicach przy ul. Strażackiej 12.

W ramach inwestycji przewidziana jest dostawa oraz montaż:

Siłownia plenerowa:

1)        Biegacz,

2)        Wioślarz,

3)        Twister + wahadło,

4)        Wyciąg górny + wyciskanie siedząc,

5)        Tablica informacyjna.

Plac zabaw:

1)        Huśtawka Bocianie Gniazdo,

2)        Zestaw liniowy,

3)        Trampolina,

4)        Kids biegacz,

5)        Tablica informacyjna.

Strefa relaksu:

1)        Ławka parkowa,

2)        Kosz na odpady,

3)        Stół do szachów,

4)        Tablica edukacyjna kółko-krzyżyk,

Nawierzchnia z piasku – około 66m2 + obrzeże około 20 mb,

Ogrodzenie placu zabaw z paneli – dł. około 41m + furtka szer. 1,5m,

Dofinansowanie MSiT -35 000,00

Wartość zadania: 70 000,00

 

6) „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice” – etap III rok 2019

Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

W kierunku ograniczenia niskiej emisji Gmina Wilamowice podjęła następujące czynności:

- wymianę nieekologicznych, starych pieców węglowych na kotły opalane węglem z załadunkiem automatycznym spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 albo kotły gazowe.

W roku 2019 w Gminie Wilamowice zostało wymienionych 50 starych pieców węglowych.

 

Dofinansowanie WFOŚiGW: 200.000,00 zł