03.10.2023
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

Zwierzęta

Wersja do wydruku

BURMISTRZ WILAMOWIC INFORMUJE

          Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt i ustawy oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, obowiązkiem Gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. "Zwierzęta bezdomne" - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały (art. 4 pkt 16   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

 

W celu realizacji powyższego zadania Gmina Wilamowice opracowuje każdego roku program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

W ramach programu odbieranie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wilamowice realizuje Pan Jarosław Kołodziejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GABINET WETERYNARYJNY "ANIMAL-VET ZASOLE" z siedzibą 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 10 (adres schroniska dla bezdomnych zwierząt: 32-660 Chełmek,  ul. Jaworznicka 67).

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje lekarz weterynarii Pan Łukasz Gabryś prowadząca gabinet weterynaryjny z siedzibą 43-330 Wilamowice, ul. Spółdzielcza 2.

 

Zawiadomienia o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt oraz informacje
o bezdomnych zwierzętach przyjmowane będą przez Urząd Gminy w Wilamowicach lub Komisariat Policji w Kobiernicach.

 

Powyższe zdarzenia należy zgłaszać:

 

  1. W godzinach pracy Urzędu Gminy w Wilamowicach pod nr telefonu:

(33) 812 94 54

  1. Poza godzinami pracy Urzędu Gminy w Wilamowicach zgłoszenia przyjmuje Komisariat Policji w Kobiernicach pod nr telefonu: (33) 817 52 12

 

Pliki: 
Wykaz .docx18.36KB

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiDotacje

Program Czyste Powietrze Projekty unijneGaleria