25.02.2021
Imieniny: Almy, Cezarego i Jarosława
...

Jesteś tutaj

Agencja wypłaca pomoc covidową z PROW i "chryzantemową"

Wersja do wydruku

Trwają wypłaty pieniędzy dla gospodarstw rolnych szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 oraz sprzedawców chryzantem, którzy z powodu pandemii i nakazu zamknięcia cmentarzy nie mogli sprzedać kwiatów. - Pieniądze z tego tego tytułu przekażemy do końca roku - podkreśla Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ponad 180 tys. rolników, których gospodarstwa szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii, a którzy w terminie 9 września -7 października 2020 r. złożyli w ARiMR wnioski o tzw. pomoc covidową, finansowaną z budżetu PROW na lata 2014-2020, otrzyma wsparcie w łącznej wysokości blisko 1,2 mld zł. O ten rodzaj pomocy mogli starać się rolnicy działający w następujących sektorach produkcji: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych szklarniach lub tunelach foliowych. Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 31,43 tys. zł (równowartość 7 tys. euro). Do 29 grudnia Agencja wypłaciła pieniądze nieco ponad 180 tys. rolników, przekazując im łącznie 1,194 mld zł.
Sukcesywnie wypłacane są również rekompensaty dla tych posiadaczy chryzantem, którzy do końca listopada złożyli w Agencji pokwitowania za przekazanie kwiatów do wykorzystania lub utylizacji. O tę pomoc finansową w łącznej kwocie 78,8 mln zł wystąpiło blisko 5,39 tys. producentów i sprzedawców chryzantem. Do 29 grudnia na konta bankowe 5,17 tys. wnioskodawców ARiMR przekazała 77,08 mln zł.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria