20.01.2021
Imieniny: Fabiana, Miły i Sebastiana
...

Jesteś tutaj

Gospodynie - wydawajcie, gospodarze - liczcie! I to szybko

Wersja do wydruku

Tylko do dzisiaj, 31 grudnia, Koła Gospodyń Wiejskich, które otrzymały w 2020 roku pomoc z ARiMR, mają czas na jej wykorzystanie. Także dziś upływa termin, do którego wszyscy posiadacze zwierząt oznakowanych owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada muszą dokonać ich spisu.
Jeśli któremuś KGW zostały jeszcze pieniądze z dotacji - dziś muszą być wydane. Termin rozliczenia się z tych wydatków upływa 31 stycznia 2021 roku. Do tego czasu trzeba złożyć w biurze powiatowym ARiMR sprawozdanie przedstawiające, w jaki sposób pomoc otrzymana w 2020 roku została wykorzystana.
Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej:

  • wersja PDF -
    otwórz
  • wersja edytowalna (doc) -
    otwórz

Instrukcja wypełniania sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich -
otwórz

Dziś upływa również ważny termin dla posiadaczy zwierząt oznakowanych przebywających w siedzibie stada (owiec, kóz lub świń) – 31 grudnia jest ostatnim dniem na dokonania spisu tych zwierząt. Spis powinien być aktualizowany co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż do końca mijającego roku. W przypadku owiec i kóz ich liczbę wpisuje się tylko do księgi rejestracji - spisu tych zwierząt nie dostarcza się do ARiMR. Natomiast w przypadku trzody chlewnej liczbę zwierząt wpisuje się do księgi rejestracji oraz przekazuje do kierownika biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dokonania spisu.
Szybko i wygodnie można dostarczyć spis do ARiMR za pomocą Portalu IRZplus. Co ważne, jeżeli posiadacz zwierzęcia ma dostęp portalu IRZplus i wyłącznie za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, jest zwolniony z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji w formie papierowej. W takim przypadku uważa się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej.
Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus znajdują się na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl):
https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zg...

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria