Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

2022-01-20
08:00-15:00
planowane

Zasole Bielańskie ulica Piękna, Mostowa. Bielany ulica Sosinki.

Nastrój świąteczny nadal trwa, a to między innymi dzięki śpiewom kolęd i pastorałek rozlegającym się w różnych miejscowościach naszego regionu.

Powiadomienie o jakości powietrza 17.01.2022

Strony