Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

„Najważniejszy w każdym działaniu jest początek”
(Platon)

VIII Sesja Sejmiku Uczniowskiego gminy Wilamowice odbyła się 13 marca 2019 roku w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego.

ZARZĄDZENIE NR 15/2019
BURMISTRZA WILAMOWIC

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Wilamowic zwołuje

Sprawozdawczo – Wyborcze

Zebranie Wiejskie

sołectwa Hecznarowice.

Informuję, że zebranie odbędzie się

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka prywatności

Valid XHTML + RDFa