Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa

Od 1 do 22 grudnia 2023 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

    Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
    Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-4 grudnia 2023 r., dostępnego na stronie https://badaniarolne2023.stat.gov.pl
    Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.
    rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 5-22 grudnia 2023 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

    samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1 -14 grudnia 2023 r., dostępnego na stronie: https://badaniarolne2023.stat.gov.pl
    Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających, z Portalu Sprawozdawczego GUS.
    rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 15-22 grudnia 2023 r.

Więcej informacji nt. badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego można uzyskać na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię. Telefon infolinii statystycznej (22 279 99 99) będzie czynny od 29 listopada do 22 grudnia br. w godz. 8:00-15:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel) - opłata zgodna z taryfą operatora.