o Gminie

Gmina Wilamowice leży na pograniczu południowej części Kotliny Oświęcimskiej i północnej części Pogórza Śląskiego, w zlewni rzek Soły, Łękawki i Wisły. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 56,87 km kw. ( w tym miasto Wilamowice zajmują powierzchnię 10,4 km kw., a tereny wiejskie – 46,46 km kw. ), którą w stanu na dzień 31.12.2018 zamieszkuje 17.287 mieszkańców. 


W skład gminy wchodzi miasto Wilamowice i pięć sołectw: Dankowice, Hecznarowice, Pisarzowice, Stara Wieś i Zasole Bielańskie. Siedzibą władz samorządowych są Wilamowice. Administracyjnie gmina Wilamowice, która jest gminą miejsko – wiejską, należy do ziemskiego powiatu bielskiego, położonego w województwie śląskim. Od wschodu i północy graniczy z małopolskimi gminami Kęty i Brzeszcze, od południa z gminą Kozy, od zachodu z miastem Bielskiem-Białą i Bestwiną. Wschodnią granicę stanowi górska rzeka Soła, wzdłuż której rozciągają się rozległe rozlewiska i kamieniste plaże. W północno–zachodniej części, w przysiółku Dziadowizna granica sięga po dolinę Wisły. 

Gmina Wilamowice jest członkiem Stowarzyszeń: 


- Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”, 
- Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”, 
- „Region Beskidy”, 
- Śląski Związek Gmin i Powiatów,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 
  Aglomeracja Beskidzka,
-  Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego.