POZIOMY RECYKLINGU

Osiągnięty przez Gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rodzaj poziomu: Osiągnięty poziom
w 2022 r.
Wymagany poziom
do osiągnięcia w 2022 r.
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 31,3265 % co najmniej 25 %
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 13,21 % do nie więcej niż 35 %
Poziom składowania odpadów komunalnych 26,96 % nie określono wielkości poziomu