Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 11.01.2024 r.