Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że na terenie całej Polski trwa badanie ankietowe z zakresu rolnictwa: Koniunktura w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R).

Badanie będzie prowadzone do 31 stycznia br. na terenie całej Polski.

Celem badania jest dostarczenie informacji o tym:

·         jak rolnicy oceniają koniunkturę w minionym półroczu

·         jak oceniają bieżącą i przyszłą sytuację gospodarstw rolnych na drugie półrocze 2023 r.

Szczegóły dotyczące badania statystycznego: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym znajdują się w załączonej informacji prasowej oraz na stronie badań ankietowych: badania-ankietowe.stat.gov.pl