DODATEK OSŁONOWY, WNIOSEK DO POBRANIA

Od 1 STYCZNIA 2024R. DO 30 KWIETNIA 2024R. Składać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o dodatek osłonowy.

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

    • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
    • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.
Dochód obliczany będzie z roku 2022r.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od stycznia do czerwca 2024r. i wynosi:

•    gospodarstwo jednoosobowe  – 228,80 zł
•    gospodarstwo 2-3 osobowe    – 343,20 zł
•    gospodarstwo 4-5 osobowe    – 486,20 zł
•    gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł

Zwiększona kwota dodatku osłonowego dotyczy gospodarstw stosujących jako główne źródło ogrzewania następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków i wynosi odpowiednio: 

•    gospodarstwo jednoosobowe  – 286,00 zł
•    gospodarstwo 2-3 osobowe    – 429,00 zł
•    gospodarstwo 4-5 osobowe    – 607,75 zł
•    gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 822,25 zł


Zgodnie z zapisami ustawy, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana tylko na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.