Powiadomienie o ryzyku przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, dnia 30.01.2024 r. na części obszaru woj. śląskiego

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, dnia 30.01.2024 r. na części obszaru woj. śląskiego