Warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi

ZAWIADOMIENIE

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że w dniu 31 stycznia 2024r. wystosował do GPW S.A w Katowicach pismo w sprawie jakości wody ( skan stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia ).

 1. W dniu 2 lutego 2024 roku ( o godzinie 13:18 ) ZWiK w Wilamowicach otrzymał z GPW S.A. w Katowicach maila o treści:

„W załączeniu przesyłam skan pisma wraz z raportami badań. Dodatkowo przesyłam również raport z badań wody w punkcie wil/1  z dnia 01.02.2024 r.

W badanej próbce wody z dnia 01.02.2024 r. w punkcie wil/1 nie stwierdzono obecności parametrów wskaźnikowych i parametrów mikrobiologicznych.”

( skany stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia ).

 1. W dniu 2 lutego 2024 roku ( o godzinie 13:16 ) ZWiK w Wilamowicach otrzymał z GPW S.A w Katowicach maila o treści:

„Informujemy, że w związku z uzyskaniem pozytywnych wyników badań jakościowych wody, dzisiaj w godzinach popołudniowych wznowimy dostawę wody z SUW Czaniec.”

 1. W dniu 1 lutego 2024 roku w pięciu miejscach na sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilamowice pobrane zostały przez Pracowników PSSE w Bielsku – Białej próbki wody do badania. Na podstawie informacji telefonicznej uzyskanej w dniu 2 lutego 2024 roku ( w oparciu o wstępne wyniki badań ) – na chwilę obecną żadna z pobranych próbek nie zawierała substancji szkodliwych dla ludzi.

 1. W dniu 5 lutego 2024 roku na sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilamowice będą pobierane przez pracowników PSSE w Bielsku – Białej kolejne próbki wody do badania.

Wobec powyższego w dalszym ciągu aktualny pozostaje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Białej z dnia 29 stycznia 2024 roku o warunkowej przydatności do spożycia wody na następującym obszarze:

Wilamowice – cała miejscowość za wyjątkiem budynków położonych w rejonie ulic:

 1. Ignacego Paderewskiego – dla budynków powyżej numeru 28
 2. Zaciszna

Zasole Bielańskie – cała miejscowość

Hecznarowice – dla budynków położonych w rejonie ulic:

 1. Akacjowa ( budynki o numerach: 1 – 3 )
 2. Cicha
 3. Cmentarna
 4. Górnicza
 5. Handlowa
 6. Jana Pawła II
 7. Kościelna
 8. Krakowska ( budynki od numeru: 92 )
 9. Krótka
 10. Leśna
 11. Łabędzia
 12. Myśliwska
 13. Nad Młynówką
 14. Nadbrzeżna
 15. Nowowiejska
 16. Odsole ( budynki do numerów parzystych: 148; do numerów nieparzystych: 137 )
 17. Ogrodnicza
 18. Olchowa – budynek o numerze 2
 19. Orzechowa ( budynki do numeru: 8 )
 20. Pańskie Pola
 21. Pod Górą
 22. Pod Skarpą
 23. Rajska
 24. Spacerowa
 25. Spokojna
 26. Stawowa
 27. Strażacka
 28. Szkolna
 29. Św. Jana
 30. Św. Urbana
 31. Willowa
 32. Wiśniowa
 33. Wodna
 34. Wrzosowa

 Stara Wieś - dla budynków położonych w rejonie ulic:

 1. Kwiatowa,
 2. Miodowa,
 3. Okrężna,
 4. Pańska,
 5. Rymarska,
 6. Spokojna,
 7. Zaolzie,
 8. Zielona,

Pisarzowice – dla budynków położonych w rejonie ulic:

 1. Bielska – budynki o numerach: 1 i 3
 2. Ceglana
 3. Kolonia
 4. Krzemieniowe Pola ( budynki do numeru: 7 )
 5. Szkolna ( budynki do numeru: 6 )
 6. Łabędzia

Jawiszowice – dla budynków położonych w rejonie ulic:

 1. Wilamowska
 2. Ptaśnik

Bielany – dla budynków położonych w rejonie ulic:

 1. Mostowa,
 2. Sosinki,

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: „Zaleca się, aby wodę przed spożyciem, a także wodę służącą do kąpieli noworodków, osób z osłabioną odpornością, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia naczyń przegotować (gotować min. 2 minuty) oraz pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania”.

Będziemy Państwa na bieżąco informować w przypadku pojawienia się nowego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Białej w przedmiotowej sprawie.

Za utrudnienia przepraszamy