Komunikat PPSE w Bielsku - Białej z dnia 8 lutego 2024 roku

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia 08.02.2024 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody Czaniec mieszczącej się przy ul. Wodociągowej 1 w Kobiernicach, należącej do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. w Katowicach ul. Wojewódzka 19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że w próbkach wody pobranych w dniach 05.02.2024 r. oraz 07.02.2024 r. nie wykryto obecności bakterii Clostridium perfringens wobec czego przyczyny stwierdzenia warunkowej przydatności tej wody do spożycia ustały – woda nadaje się do spożycia.

https://www.gov.pl/web/psse-bielsko-biala/komunikat-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-bielsku-bialej-z-dnia-08022024-r-w-sprawie-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-podawanej-do-sieci-wodociagowej-na-stacji-uzdatniania-wody-czaniec-mieszczacej-sie-przy-ul-wodociagowej-1-w-kobiernicach-nalezacej-do-gornoslaskiego-przedsiebiorstwa-wodociagowego-sa-w-katowicach-ul-wojewodzka-19