Warsztaty z różnorodności kulturowej i językowej

Warsztaty z różnorodności kulturowej i językowej

Zapraszamy na niezwykłą podróż
po mniejszościach etnicznych i językowych
Polski, odkrywającej ślady
wielokulturowości.


17 lutego 2024, godz. 15:00
Gminne Centrum Zachowania
Dziedzictwa Kulturowego
ul. Paderewskiego 3

UDZIAŁ BEZPŁATNY
- organizatorzy zapewniają wszelkie potrzebne materiały -