Informacja o przydatności wody do spożycia - grudzień 2023 r. 

Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy Wilamowice w miesiącu grudniu 2023 r.