OGŁOSZENIA o gospodarce nieruchomościami

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity  Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.) 

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, w terminie  
od 23.02.2024r. do 15.03.2024r. wywieszony zostanie wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

Do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 15 lat przeznaczona została  nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 40 o pow. 0,3515 ha, położona w Dankowicach obr. 1.
 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity  Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, w terminie  
od 23.02.2024r. do 15.03.2024r. wywieszony zostanie wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, która w części została przeznaczona do oddania w najem.

Do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat przeznaczona została część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 1871/9, położonej w Wilamowicach.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity  Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, w terminie  
od 23.02.2024r. do 15.03.2024r. wywieszony zostanie wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, która w części została przeznaczona do oddania w najem.

Do oddania w najem na czas nieoznaczony przeznaczona została część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 1871/9, położonej w Wilamowicach.