Konkurs „Pasieka Roku 2024 w Gminie Wilamowice”

Burmistrz Wilamowic ogłasza „Konkurs Pasieka Roku 2024 w Gminie Wilamowice".

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy pszczelarze mieszkający i posiadający pasieki na terenie Gminy Wilamowice.

2. Do konkursu nie mogą zgłosić pasieki, pszczelarze biorący czynny udział przy organizacji konkursu.

3. Kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie do 30 czerwca 2024 r. na adres mailowy: jan.handzlik@onet.pl.

4. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
• do 10 rodzin pszczelich,
• powyżej 10 rodzin pszczelich, nie więcej niż 70 rodzin pszczelich.

5. Kryteria oceny:
- Ogólne wrażenie,
- Rodzaj i wygląd uli,
- Produkty pszczele + wydajność miodu w kg,
- Dokumentacja pasieki,
- Wymiana matek,
- Wyposażenie pracowni,
- Usprawnienia,
- Udział w konkursach i szkoleniach,
- Biblioteka,
- Walka z warrozą,
- Nasadzenia roślin miododajnych,
- Inne szczególne działania.

6. Finał konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się w dniu 08 września 2024 r. podczas Gminnych Dożynek w Zasolu Bielańskim.

Konsultacji telefonicznej udziela Jan Handzlik nr tel. 789283945 lub 33 8457323.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!