29.05.2023
Imieniny: Benity, Maksymiliana i Teodozji
...

Jesteś tutaj

Klub Dziecięcym KAROL w Pisarzowicach

Wersja do wydruku

 

Klub Dziecięcym KAROL w Pisarzowicach

 

  1. Wnioskodawca projektu: Gmina Wilamowice

 

  1. Cele projektu.

Celem projektu jest wyrównanie szans zawodowych oraz umożliwienie 20 kobietom, mieszkankom Gminy Wilamowice pogodzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi w okresie od 1.05.2016r. do 31.08.2017r.

 

  1. Grupa docelowa.

Projekt zakłada wsparcie dla 20 kobiet, mieszkanek Gminy Wilamowice, w tym 15 kobiet chcących powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka oraz 5 kobiet pozostających bez pracy, zamierzających jej poszukiwać.

 

  1. Forma wsparcia (opis działań w projekcie)

Począwszy od dnia 17.10.2016r. zapewniona zostaje opieka podstawowa oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 1-3 lat (z języka angielskiego, ceramiki i muzyki), których matki są Uczestniczkami projektu. Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.

 

  1. Planowane efekty

W projekcie założono osiągnięcie następujących rezultatów:

  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 20
  • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu – 15
  • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 5
  • Liczka osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 20

 

  1. Wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 402.762,50 zł złotych, z czego wkład środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego): 354.431,00 zł.