29.05.2023
Imieniny: Benity, Maksymiliana i Teodozji
...

Jesteś tutaj

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 2017

Wersja do wydruku

 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2017 ROKU

 

1.”Czas na Przedszkolaków w Dankowicach”

 

 

 

Całkowity wartość projektu: 203 934 PLN

Kwota dofinansowania: 100.000,00 PLN

 

3. Nazwa zadania: „Budowa elementów małej infrastruktury sportowej na terenie kompleksu rekreacyjnego w Wilamowicach”

 

Termin realizacji: 31.03.2017 – 31.10.2017

Wartość zadania: 342 000 PLN

Wysokość dofinansowania: 217 614 PLN

Źródło dofinansowania: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” ( LGD Ziemia Bielska )

Opis zadania: operacja polegała na budowie elementów małej infrastruktury sportowej na terenie kompleksu rekreacyjnego w Wilamowicach

W ramach projektu powstała:

1) 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna o długości 110 m;

2) skocznia do skoku w dal;

3) skocznia do skoku wzwyż;

4) rzutnia do pchnięcia kulą.

 

4. Nazwa zadania: „ Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy

Wilamowice – etap I: rok 2017”

Wartość zadania: 414 000 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 138 000 PLN

 

Celem Programu było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

W celu ograniczenia niskiej emisji , Gmina Wilamowice podjęła następujące czynności:

- wymianę nieekologicznych, starych pieców węglowych na kocioł opalany węglem

z załadunkiem automatycznym spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych

w normie PN-EN 303-5:2012 albo kocioł gazowy

 

W roku 2017 w Gminie Wilamowice zostało wymienionych 69 starych pieców węglowych