Cennik

 • Wywóz ścieków wozem asenizacyjnym:
   
 • cena za 1 Mtg – 91,00 netto + obowiązująca stawka VAT
   
 • Ścieki dowożone z szamb:
   
 • Cena za oczyszczenie 1m3 – 19,25 netto + obowiązująca stawka VAT
   
 • Uzgodnienie branżone: 81,30 zł netto + obowiązująca stawka VAT
   
 • Plombowanie podlicznika na terenie Gminy W-ce - 54,88 zł + obowiązująca stawka VAT
   
 • Plombowanie podlicznika na terenie Gminy Kozy - 84,00 zł + obowiązująca stawka VAT