Akcja zima 2023/2024

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Wilamowicach poniżej podaje wykaz jednostek odpowiedzialnych za zimowe utrzymywanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Wilamowice w sezonie zimowym 2023/2024 r.

Miejscowość

Nazwa jednostki

Zakres zimowego utrzymania

Tel.

1. Wilamowice

Kółko Rolnicze

w Wilamowicach

ul. Spółdzielcza

Całość dróg gminnych, wewnętrznych i powiatowych wewnętrznych w granicy miasta oraz parkingi

k. 663-728-001

2. Pisarzowice

PUH

Marek Sternat

Stara Wieś

ul. Pańska

Całość dróg gminnych i wewnętrznych oraz parkingi

k. 501-611-447

 

3. Stara Wieś

PUH

Marek Sternat

Stara Wieś

ul. Pańska

Całość dróg gminnych i wewnętrznych oraz parkingi

k. 501-611-447

4. Hecznarowice

F.H.U.P. PAMAX

Paweł Kacorzyk

Hecznarowice

ul. Krakowska

Całość dróg gminnych i wewnętrznych oraz parkingi

k. 696-356-955

 

5. Zasole Bielańskie

Kółko Rolnicze

w Zasolu Bielańskim

ul. Rolnicza

Całość dróg gminnych i wewnętrznych oraz parkingi

k. 666-845-834

6. Dankowice

REZBUD
Janusz Rezik

Janowice

ul. Janowicka

Całość dróg gminnych i wewnętrznych oraz parkingi

k. 691-840-248

7. Chodniki

(cała Gmina)

PUH

Marek Sternat

Stara Wieś

ul. Pańska

Chodniki

k. 501-611-447

8. Drogi powiatowe

(cała Gmina)

 

 

 

 

Utrzymywane przez Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Regera 81

43-382 Bielsko – Biała

Skład Przy Białce

Adam Rezik

Bestwina

ul. Plebańska

 

DROGI POWIATOWE:

 

Wilamowice:

ul. Kęcka, ul. Paderewskiego,
ul. Starowiejska, ul. J. III Sobieskiego,
ul. Piłsudskiego, ul. Więźniów Oświęcimia,
ul. Rynek,

 

Pisarzowice:

ul. Bielska, ul. Kęcka, ul. Krakowska,
ul. Szkolna,

 

Stara Wieś:

ul. Bestwińska, ul. Dolna, ul. Krakowska,
ul. Starowiejskich,

 

Hecznarowice:

ul. Jasna, ul. Krakowska, ul. Odsole,

 

Zasole Bielańskie:

ul. Mostowa, ul. Piękna, ul. Ptasznik,

 

Dankowice:

ul. Bielska, ul. M. Kolbe,
ul. Krasińskiego, ul. Mickiewicza,
ul. Oświęcimska, ul. Słowackiego,
ul. Św. Wojciecha.

ZDP B-B:

w godz. od 7:00 do 15:00

 

(33) 818-40-33

(33) 818-30-66

(33) 817-40-63

(33) 817-83-98

(33) 818-34-74 (fax)

 

w godz. od 15:00 do 22:00 – dyżurny akcji zimowej

k. 500-159-100

 

w godz. od 22:00 do 7:00 – Skład Przy Białce Adam Rezik

k. 693-560-478

Skargi i wnioski dotyczące akcji zimowej należy kierować do ww. jednostek, z uwagi na ich bezpośrednią pracę w terenie  lub do Urzędu Gminy Wilamowice – Nr tel. (33) 8129458 lub (33) 8129457